Sport- en Preventieakkoord

Inleiding

In 2019 is er een start gemaakt met het realiseren van het lokale Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Hardenberg. Om dit akkoord, samen met tal van maatschappelijke organisaties, vorm te geven zijn er diverse bijeenkomsten geweest. Medio 2020 is het definitieve akkoord vastgesteld. Omdat dit een akkoord is van de samenleving is er een regiegroep samengesteld die het sport en bewegen in de gemeente Hardenberg een warm hart toedraagt. De regiegroep bestaat uit de volgende leden;

  • Henk Leemhuis (vertegenwoordiger vanuit de zorg)
  • Yvonne Alards (vertegenwoordiger vanuit commerciele sport)
  • Emmelie Luiken (vertegenwoordiger vanuit welzijn)
  • Erwin Breukelman (vertegenwoordiger vanuit onderwijs)
  • Gert Swankhuizen (vertegenwoordiger vanuit sport)
  • Erik Hakkert (vertegenwoordiger vanuit overheid - sport)
  • Kees van Zanten (vertegenwoordiger vanuit overheid - gezondheid)
  • Marcel Smid (coordinator sport en preventie)