Plannen en ideeën

handen met pennen die plannen op papier maken

Inleiding

In de maand september is het startschot gegeven voor de uitvoering. Op 4 verschillende avonden in 4 verschillende kernen zijn projectideeën verzameld die passen bij de ambities en speerpunten uit het Sport- en Beweegakkoord. 

Aanbod

Mogelijk was u aanwezig bij één van deze aftrap bijeenkomsten. We kijken terug op een aantal zinvolle en interactieve avonden! Onder het kopje downloads vindt u  een verzameling van projecten en ideeën. In de lijst ziet u welke organisaties en verenigingen ideeën hebben aangedragen. Ter inspiratie en informatie, want mogelijk ziet u mogelijkheden om samen een plan te maken. Zoek elkaar op! 

Hebt u hulp nodig bij het zoeken van een match? Laat dit weten door te mailen naar info@sportenbeweegakkoordhardenberg.nl. 

Downloads

Uitwerking ideeën van de aftrap bijeenkomsten