Passende activiteit nodig

Team Sport

helpt de inwoner
Iedereen is gebaat bij een actieve leefstijl en voor iedereen is een geschikte beweegactiviteit te vinden. Misschien wilt u wel gaan bewegen, maar weet u niet waar u terecht kan. Team sport helpt u bij het vinden van een beweegactiviteit die past bij uw wensen en mogelijkheden. Team sport is er voor iedereen die activer wil gaan leven op eigen initiatief of op advies van de arts of therapeut. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Het doel is om samen te gaan ontdekken wat voor u een passende beweegactiviteit is.

Klik hier voor een activiteitenoverzicht aanbod specifieke groepen

helpt de sport- en beweegaanbieder
Iedere sport- en beweegaanbieder wil een zo geschikt en toegankelijk mogelijk sport- en beweegaanbod bieden voor iedereen. Misschien wilt u als aanbieder wel een passend aanbod opzetten, maar bent u op zoek naar ondersteuning hierbij. Team sport helpt u bij het vinden van de ondersteuning die gewenst is met als doel is om een (nieuwe) passende beweegactiviteit te realiseren.

Contact

Team Sport & Accommodaties

Marco Hollak