Services

Illustratie van 2 mensen voor een dorp

Inleiding

Binnen de uitvoering van het sport- en beweegakkoord zijn twee lijnen. De eerste lijn is het uitvoeringsbudget van 40.000 euro per jaar. Wanneer je hier een beroep op wil doen verwijs ik je naar de tegel "project indienen" op deze site. De tweede lijn zijn is de lijn van de services. 

Sportverenigingen lopen vaak tegen vergelijkbare problemen aan. Om hieraan te werken zijn door met name sportbonden meer dan 600 services ontwikkeld. Wanneer je bijvoorbeeld problemen ervaart door het gebrek aan vrijwilligers, het tekort aan bestuurlijk kader of het behouden van leden, zijn services beschikbaar om je hierin verder te helpen. Ook zijn services beschikbaar om kansen te benutten, zoals het realiseren van een gezonde kantine of het verduurzamen van je sportaccommodatie. Hieronder vind je een kleine aanbod van de services.

Ben je geïntereseerd in één (of meerdere) van deze services, dan kan je dat laten weten door een mail te sturen naar info@sportenbeweegakkoordhardenberg.nl. De begeleidingsgroep verzamelt de inschrijvingen en regelt, in samenwerking met de lokale adviseur sport, dat vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. 

Heb je een andere wens of vraag als vereniging, maar staat de goede service er niet tussen? Laat dat dan ook weten door een mail te sturen. De begeleidingsgroep gaat voor je kijken of er op de lijst van services een aanbod te vinden is die past bij jullie wens of vraag. 

Aanbod

1.      Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties

Dit traject doorloopt de volgende stappen:

1 - Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage

2 - Matchen adviezen en wensen vanuit de club

3 - Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie

4 - Begeleiden bij offertetraject

5 - Uitwerken business case inclusief financieel advies

6 - Ondersteunen bij realisatie en monitoring

 

2.      Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen 

Het stimuleringsbudget kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen. Deze inclusieve doelgroepen relateren direct aan de achterban van de partijen uit de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’. De sport- en beweegaanbieders vragen het budget bijvoorbeeld aan om een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan het verbeteren van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve doelgroepen.

 

3.      Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze training leren de deelnemers zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor plezier.

 

4.      Scholing ‘4 inzichten over trainerschap’

Tijdens de scholing ‘4 inzichten over trainerschap’ brengen trainers hun sterke én hun ontwikkelbare punten in kaart en reflecteren ze op hun eigen rol als trainer. Ze leren daardoor hoe ze hun kwaliteiten het beste kunt inzetten, ook in lastige situaties. Een voorbeeld hiervan is het aanspreken van sporters op hun gedrag, of sporters meer verantwoordelijkheid te geven tijdens een training waardoor ze zullen groeien als sporter en als mens.

 

5.      Workshop ‘Meer vrijwilligers’ (1 dagdeel)

In deze workshop krijgen bestuurders tips, maar bovenal praktische handvatten om vorm te geven aan alles wat te maken heeft met het werven, binden en behouden van vrijwilligers. Door opdrachten zoals een battle absurd, het omdenken en de zogenaamde marsmannetjes krijgen deelnemers inzichten hoe ze meer vrijwilligers kunnen werven én behouden.

 

6.      Workshop Nieuwe inkomsten generen

Heeft uw vereniging meer sponsors nodig? Of heeft u met uw vereniging plannen voor aanpassing van uw complex en moet hier nog financiering nog geregeld worden?

Deel 1: Meer sponsors met minder moeite? Het kan!

Sponsoring is van oudsher één van de belangrijkste inkomstenbronnen van verenigingen. Bij veel verenigingen hebben de sponsorcommissies het moeilijk. Er is sprake van een dalende trend. Ook bezuinigingen van gemeenten, dalende kantineopbrengsten en stijgende kosten dwingen alle verenigingen om sponsoring serieus te nemen en een andere benadering te kiezen.

·        Maar hoe pak je dat aan?

·        Hoe zorg je dat je bedrijven voor sponsoring van jouw vereniging weet te interesseren?

·        Op welke manier organiseer je dat?


Deel 2: Crowdfunding, hoe benut je deze kans?

Fondsenwerving en financiering is veranderd. Steeds vaker worden bedrijven, nieuwe producten en creatieve projecten niet meer door één of enkele partijen gefinancierd, maar door een grote groep: Crowdfunding. Crowdfunding groeit exponentieel. En het biedt ook kansen voor lokale sportvereniging. Maar het is een misvatting dat het ophalen van geld via crowdfunding eenvoudig is. Er is een gedegen plan voor nodig.

·        Wat is Crowdfunding en wat bepaalt het succes?

·        Waarom biedt Crowdfunding ook voor jouw organisatie een kans?

·        Hoe zet je Crowdfunding effectief in binnen jouw vereniging?

 

7.      Bestuurlijk vernieuwen en verjongen: Aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken!

Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk u als bestuurder!

 

8.      Verengingstraject Sportief coachen

De manier waarop trainers en coaches hun sporters begeleiden heeft veel invloed op de sfeer binnen een vereniging. Een veilige sportomgeving waarin sporters zich optimaal ontwikkelen creëer je door enthousiast te zijn, een compliment te geven en aan te geven hoe iets beter kan. Het doel van dit traject is om binnen een vereniging te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Trainers en coaches leren in twee bijeenkomsten de basisprincipes van ‘sportief coachen’: de 4 inzichten van trainerschap en de voorbeeldrol van de trainer. Dit doen we door middel van discussies, praktijkopdrachten en het bekijken van filmpjes. In de twee bijeenkomsten voor bestuurders staan het verenigingsbeleid en de borging van ‘sportief coachen’ binnen de vereniging centraal.

 

9. Doe mee met de regeling gratis VOG

Laat je leden en de ouders van jeugdleden zien dat je de zaken goed geregeld hebt op de vereniging. Dat er geen plek is voor pesten, agressie en (seksuele) intimidatie en dat je als bestuur transparant en daadkrachtig handelt als er toch iets vervelends gebeurt. Wat kun je doen? En waar begin je? Laat een expert van Centrum Veilige Sport Nederland 15 uur gratis met je meedenken over de mogelijke maatregelen zoals de screening van je vrijwilligers op gedrag en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.